Pozory mylą, dowód nie

Stare zdjęcia

  • Pierwsza szkoła żeńska w Kętach