Pozory mylą, dowód nie

Stare zdjęcia

  • Rynek 1955 r.