Pozory mylą, dowód nie

Stare zdjęcia

  • ul. Kościuszki - początek XX wieku