Pozory mylą, dowód nie

Stare zdjęcia

  • kościół z drewnianą wieżą