Pozory mylą, dowód nie

Stare zdjęcia

  • Sowieckie czołgi w Kętach