Pozory mylą, dowód nie

Stare zdjęcia

  • Żwirki i Wigury 1950 r.