Pozory mylą, dowód nie

Stare zdjęcia

  • pierwszaki z lat 60.