Pozory mylą, dowód nie

Stare zdjęcia

  • Rynek - uroczystości ok. 1900 r.