Pozory mylą, dowód nie

Stare zdjęcia

  • ziomale z lat 50'