Pozory mylą, dowód nie

Stare zdjęcia

  • Rynek - początek XX w.