Pozory mylą, dowód nie

Stare zdjęcia

  • Krakowska 1957