Pozory mylą, dowód nie

Stare zdjęcia

  • Ulica Różana. stan z 1960 roku
Info Kęty
Święto Policji – awanse i odznaczenia
wtorek, 02 sierpnia 2011 14:20

W dniu 27 lipca w Graboszycach odbyła się akademia dla uczczenia Święta Policji. Z tej okazji mianowanych na wyższe stopnie zostało 63 policjantów. Wśród awansowanych znalazł się między innymi Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Kętach - podkomisarz Marcin Wiśniowski. Brązową Odznaką dla zasłużonego policjanta odznaczono innego, kęckiego funkcjonariusza – aspiranta sztabowego Andrzeja Hałata. Podczas uroczystości burmistrz Tomasz Bąk przekazał policjantom warty 10 tysięcy złotych sprzęt komputerowy i wyposażenie, ufundowane przez gminę Kęty. Zostaną one rozdysponowane pośród jednostek Policji powiatu oświęcimskiego.

 
Gmina Kęty statystycznie
wtorek, 02 sierpnia 2011 13:06

Jak powiedział niegdyś Stanisław Jerzy Lec, nasze dni są policzone – przez statystyków. Tego typu aforyzmy wzbudzić mogą z jednej strony umiarkowaną wesołość, z drugiej – refleksję na temat życia ludzkiego, jednakże z faktem, że wszyscy, chociaż raz w życiu, byliśmy uwzględnieni w jakimś badaniu statystycznym, po prostu należy się pogodzić.   Do badań tego typu z pewnością zaliczyć można półroczne podsumowanie liczby mieszkańców gminy Kęty.


Powiększyła się ona w okresie od 31.12.2010 r. do 30.06.2011 r. o 32 mieszkańców - liczba 33 800 osób wzrosła do wartości 33 832. Na ten optymistyczny wynik wpływ miał dodatni przyrost naturalny (w omawianym półroczu na terenie miasta i gminy Kęty na świat przyszło 179 dzieci a zmarło 159 osób) oraz wskaźnik przeprowadzek, który w większości sołectw - w Bielanach, Bulowicach, Malcu i Witkowicach – wyszedł na plus. Ujemne saldo migracji odnotowały jedynie Nowa Wieś i Kęty, jednak to właśnie w tym mieście przyszło na świat najwięcej, bo aż dziewięćdziesięcioro malców. Gdyby jednak wziąć pod uwagę procentowy stosunek nowo narodzonych do ogółu mieszkańców – Kęty przegrywają z sołectwem Bielany (gdzie urodziło się szesnaścioro dzieci). Tam współczynnik ów jest najwyższy dla całej gminy i wynosi 0,0085, podczas gdy w Kętach sytuuje się na prawie o połowę niższym poziomie 0,0047.

Te dość abstrakcyjne i podane w przybliżeniu wartości wskazują jednak pewną tendencję – gminie Kęty nie grozi wyludnienie. Jeśli przyrost naturalny oraz saldo migracji utrzymają się na podobnym, dodatnim poziomie i nie zachwieją nimi inne zewnętrzne okoliczności, za pół roku będziemy mogli cieszyć się kolejnym wzrostem liczby ludności w gminie – z poziomu 33 832 do ok. 33 865 mieszkańców. Co więcej, 30. czerwca przyszłego roku będzie nas w przybliżeniu już 33 898! Przyrost ów będziemy mogli zawdzięczać pięciu z sześciu naszych sołectw. Pozostałe – siedziba gminy oraz Nowa Wieś muszą jednak ‘popracować’ nad kwestią migracji, ponieważ to z nich ‘ucieka’ obecnie (a przy utrzymaniu się tej prawidłowości uciekać będzie także w przyszłości) najwięcej mieszkańców. Poza tym to właśnie Nowa Wieś, jako jedyna w gminie, znalazła się w stanie równowagi dotyczącej bilansu urodzeń i zgonów. Jej przyrost naturalny w pierwszej połowie 2011 roku wyniósł zero: wartość 16 określała tu zarówno ilość narodzin, jak i śmierci.

Do ciekawostek statystycznych należy fakt, iż Łęki okazały się najbardziej stateczną pod względem zmian wynikających z migracji miejscowością. Według danych za okres od 31.12.2010 r. do 30.06.2011 r., nikt stąd się nie wyprowadził. Nie odnotowano tu również napływu ludności. Nie można jednak zakładać, że w niedalekiej przyszłości bilans ten się powtórzy. Być może bowiem mieszkańcy Łęk (a także i innych gminnych obszarów) przygotowują niespodzianki, o jakich się statystykom nie śniło.

Barbara Kuźma

 

 
Tour de Pologne – utrudnienia w ruchu
poniedziałek, 01 sierpnia 2011 15:02

 
W środę 3 sierpnia drogami gminy Kęty przejadą uczestnicy 68. Tour de Pologne. Największy polski wyścig kolarski to nie lada gratka dla miłośników dwóch kółek, ale również wielkie przedsięwzięcie, pociągające za sobą utrudnienia w ruchu. Jak informują organizatorzy, w godzinach od 12.40 do 13.20 droga z Oświęcimia do Kęt (wojewódzka nr 948), a następnie z Kęt do skrzyżowania w Czańcu (krajowa nr 52) będzie praktycznie nieprzejezdna.

 

 

W Kętach kolarze pojawią się około godziny 13. Peleton przejedzie kolejno ulicami: Mickiewicza, Al. Jana Pawła II, Fabryczną, Sienkiewicza i Kościuszki. Dalej uczestnicy wyścigu skierują się w stronę Porąbki i Żywca.

Przebieg IV etapu wyścigu znajdą państwo tutaj.

Poniżej znajdą Państwo mapkę Kęt z zaznaczoną trasą wyścigu.

 

 

 

 

 

 
Sierpniowy „Kęczanin” już w kioskach
poniedziałek, 01 sierpnia 2011 18:52W kioskach pojawił się najnowszy numer miesięcznika „Kęczanin”. Na 32 stronach przedstawiamy wywiady, raporty i artykuły poświęcone mieszkańcom naszej gminy. Bohaterami numeru tym razem zostali ci zwykle najbardziej anonimowi, którym często zawdzięczamy swoje zdrowie i życie, czyli kęccy krwiodawcy i  strażacy (a raczej ich ładniejsza połowa). Rozmowa z kęckimi strażaczkami i ich sesja zdjęciowa nie jest jedyną, jakie proponujemy. Z pewnością wielu zainteresuje także wywiad z piękną kęczanką, a od kilku tygodni Miss Ziemi Oświęcimskiej. Polecamy również rozmowę z nowym dyrektorem GZOZ oraz fotoreportaż z Folklorystycznych Dni Przyjaźni.
 
Zmiany ustalania prawa do świadczeń rodzinnych
niedziela, 31 lipca 2011 14:23
Komunikat przypominający o zmianach zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka


MPiPS przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).


Podstawa prawna:
- art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
- art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301).

MPiPS
 
«pierwszapoprzednia361362363364365następnaostatnia»

Strona 361 z 365