Pozory mylą, dowód nie

Stare zdjęcia

  • ul. Kościuszki - w stronę Rynku
ważne telefony
środa, 10 czerwca 2009 11:12

Pogotowie Ratunkowe
tel. 999

Komisariat Policji w Kętach
tel. 997, 845 33 22

Państwowa Straż Pożarna w Oświęcimiu
tel. 998

Ochotnicza Straż Pożarna
w Kętach

ul. Mickiewicza 10, tel. 845 29 30
strona internetowa: www.strazkety.prv.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach Podlesiu
ul. Partyzantów 27, tel. 845 29 97

Straż Miejska w Kętach
tel. 845 20 47

Pogotowie Energetyczne
tel. 991 tel. 847 56 66

Pogotowie Ciepłowniczne
tel. 845  30 77

Pogotowie Gazowe
tel. 845 22 07

Pogotowie Wodno Kanalizacyjne
tel. 845 22 78