Pozory mylą, dowód nie

Stare zdjęcia

  • Stare Zdjęcia z Kęt
Gmina Kęty nagrodzona za działania ekologiczne
środa, 31 października 2012 12:29

Gmina Kęty zdobyła drugie miejsce w organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie konkursie „Eko-gmina i Eko-projekt 2012 w Województwie Małopolskim”. Wyniki ogłoszono podczas uroczystej gali, która odbyła się we wtorek 30 października w Krakowie. Pamiątkową statuetkę oraz symboliczny czek na 100 tysięcy złotych z rąk Małgorzaty Mrugały - Prezes Zarządu WFOŚ oraz Aleksandry Malarz – Przewodniczącej Rady Nadzorczej WFOŚ odebrał burmistrz Tomasz Bąk.

 

 

- Chciałbym serdecznie podziękować moim podwładnym z Urzędu Gminy Kęty, którzy swoją pracą przyczynili się do przyznania naszej gminie tak prestiżowego wyróżnienia -  mówi burmistrz Tomasz Bąk. – Podziękowania należą się również mieszkańcom gminy Kęty, których pro-ekologiczna postawa i zaangażowanie, z jakim uczestniczą we wdrażanych inicjatywach pozwalają nam z sukcesem realizować „eko-projekty”.

 

Konkurs skierowany był do gmin oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa małopolskiego. Ocenie podlegały działania gmin w zakresie ochrony środowiska oraz projekty z zakresu edukacji ekologicznej zrealizowane przez organizacje pozarządowe w okresie do 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2012 roku.

 

Pierwsze miejsce w konkursie zdobył Kraków, a trzecie Krynica. Jak już wspomniano za zajęcie drugiego miejsca Gmina Kęty otrzymała nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na działania proekologiczne.

 

Gmina Kęty bardzo poważnie podchodzi do problemów ekologicznych i wdraża coraz to nowsze technologie służące ochronie środowiska naturalnego. Tylko w tym roku realizacji doczekały się projekty i zadania mające na celu obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza, utylizację materiałów zawierających azbest oraz wymianę starych systemów ogrzewania na nowoczesne i ekologiczne. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj: Eko-gmina

Karina Zoń /  foto. infokrakow24.pl, Info Kęty

 

1245eco1eco2