Pozory mylą, dowód nie

Stare zdjęcia

  • kościół z drewnianą wieżą
Tradycyjna kwesta 1 listopada
środa, 31 października 2012 11:06

Towarzystwo Miłośników Kęt organizuje 1 listopada w godzinach 8:00-15:00 kwestę na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków na cmentarzu komunalnym w Kętach. Zachęcamy wszystkich do wsparcia tej inicjatywy.

 

Potrzeba pamięci

Wpisaną już na stałe w kęcki kalendarz akcję zainicjowano w 1997 roku. Przy wyborze nagrobka lub grobowca Towarzystwo kieruje się historyczną i artystyczną wartością obiektu oraz zasługami Zmarłego dla Ojczyzny i naszego miasta.

 

Dzięki organizowanej rokrocznie zbiórce i hojności społeczeństwa Kęt odnowiono już:

 

- grób Henryka Dołkowskiego (1999 r.),

- grobowiec rodziny Marków (2000 r.),

- grób Tadeusza Kłodzińskiego (2002 r.),

- grób Tadeusza Kłosińskiego (2002 r.),

- grób Jana Kopcińskiego (2003 r.),

- grób Romana Zemanka (2003 r.),

- grób Ignacego Komendery (2005 r.),

- grób Antoniego Biera (2005 r.),

- grobowiec rodziny Jacobich (2008 r.),

- grób Marii Szczerbowskiej (2010 r.),

- grób Władysława Kułakowskiego (2011 r.),

- grób Xawerego Chrzanowskiego (2012 r.),

- grób Władysława Dziewońskiego (2012 r.).

 

Więcej o przeprowadzonych renowacjach można przeczytać na stronie Towarzystwa Miłośników Kęt