Pozory mylą, dowód nie

Stare zdjęcia

  • ul. Klasztorna - kiedyś 1/2
Remont studzienek zakończony
środa, 31 października 2012 09:48

Zakończono dawno wyczekiwany remont studzienek kanalizacyjnych na ulicy Sobieskiego w Kętach. W ramach prac na odcinku pomiędzy ulicami Królickiego i Reymonta wymieniono betonowe pierścienie odciążające, uzupełniono ubytki w studzienkach oraz założono nowe żeliwne włazy. Aby zminimalizować uciążliwość dla uczestników ruchu drogowego prace prowadzone były w piątek i poniedziałek (26 i 29 października) w godzinach od 18.00 do 24.00.

UG