Pozory mylą, dowód nie

Stare zdjęcia

  • Dom Państwa Reimschussl.
Gmina Kęty gotowa na atak zimy
wtorek, 30 października 2012 15:33

W poniedziałek 29 października w budynku Urzędu Gminy Kęty odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jego tematem było przygotowanie Gminy Kęty do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych.

 

Podczas spotkania omówiono m.in.: organizację zimowego utrzymania dróg, funkcjonowanie placówek oświatowych w trudnych warunkach pogodowych, działania związane z ochroną mostów, urządzeń hydrotechnicznych i zbiorników wodnych, organizacja ogrzewalni dla bezdomnych, zaopatrywanie mieszkańców gminy i przedsiębiorców w wodę, ciepło, energię elektryczną i gaz, działalność placówek pomocy społecznej oraz monitorowanie i prowadzenie kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych podczas zimy. Wspomniane zagadnienia zreferowali dyrektorzy poszczególnych wydziałów UG Kęty, prezesi gminnych spółek i zakładów, komendanci Policji, Straży Miejskiej i ZOSP. W posiedzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Grupy Kęty SA, Tauron Dystrybucja Rejon Kęty oraz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Rozdzielnia Gazu w Kętach.

 

Po wysłuchaniu wystąpień członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i zaproszonych gości przyszedł czas na dyskusję i wnioski. Jak wynika z informacji, przekazanych podczas posiedzenia, Gmina Kęty jest dobrze przygotowana do tegorocznej „Akcji Zima”. Jeszcze w tym tygodniu w Kętach otwarta zostanie ogrzewalnia dla bezdomnych (szczegółowy regulamin opublikujemy już wkrótce). W drugim tygodniu listopada, podobnie jak w roku ubiegłym, wszelkie aktualności oraz przepisy dotyczące zimowego utrzymania dróg, obowiązków ciążących na właścicielach posesji oraz przedsiębiorstw znajdą Państwo w specjalnej zakładce na naszej stronie internetowej.

car /  foto. 2K

_DSC0021_DSC0022_DSC0023