Pozory mylą, dowód nie

Stare zdjęcia

  • Stare Zdjęcia z Kęt
Nowy sołtys Łęk
poniedziałek, 29 października 2012 11:40

Podczas zebrania wiejskiego w Łękach, które odbyło się w niedzielę 28 października, przeprowadzono wybory uzupełniające na sołtysa. Stanowisko to pełnić będzie Pani Aneta Żak.

 

W głosowaniu udział wzięło 112 mieszkańców sołectwa, a w sumie oddano 109 ważnych głosów. Na stanowisko sołtysa zgłoszono dwie kandydatury - Anety Żak oraz Jerzego Matlaka. Na nową panią sołtys mieszkańcy Łęk oddali 89 głosów. Kandydaturę Jerzego Matlaka poparło 20 osób.

 

Poza wyborami sołtysa zebranie wiejskie zdominowała tematyka wykonywanej właśnie na terenie Łęk kanalizacji. Na liczne pytania mieszkańców odpowiadali burmistrz Tomasz Bąk, Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sławomir Drewniany oraz Dyrektor Techniczny spółki Stanisław Nycz.

car