Pozory mylą, dowód nie

Stare zdjęcia

  • Stare Zdjęcia z Kęt
Oddaj głos na portal 'Nowa Wieś w gminie Kęty'
poniedziałek, 29 października 2012 09:03
Informujemy, że zaprzyjaźniony portal 'Nowa Wieś w gminie Kęty' bierze udział w ogólnopolskim konkursie na Najlepszą Stronę Internetową 2012 w kategorii „Portale Informacyjne”. Organizatorem Konkursu jest The World Internet Foundation – fundacja zajmująca się badaniem Internetu.

 

Konkurs ten kierowany jest do wszystkich firm, instytucji, organizacji Non-Profit, urzędów, szkół w całej Polsce. Osoby prywatne również mogą brać w nim udział. Jego celem jest wyłonienie najlepszych polskojęzycznych stron internetowych w kilkudziesięciu kategoriach zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie, aby docelowo wyłonić Najlepszą Stronę Internetową 2012.

 

Oceny dokonują Członkowie Kapituły Konkursu, w której skład wchodzą zaproszeni przez Organizatora goście. Wśród nich są przedstawiciele firm (w tym informatycznych), stowarzyszeń, fundacji, osoby działające na płaszczyźnie informatyki i Internetu. Niezależnie od Członków Kapituły, strony są również oceniane przez Internautów w drodze głosowania przez stronę internetową, dlatego też liczymy na Wasze głosy!

 

Aby oddać w konkursie głos na portal „Nową Wieś w gminie Kęty” należy:

1. Wejść na stronę: http://www.polskiinternet.org.pl/

2. Kliknąć w grafikę głosowania:

 

 

 

 

 

3. Z rozwijanego menu wybrać odpowiednią kategorię, w której zgłoszona jest strona (kategoria PORTALE INFORMACYJNE)

4. Kliknąć ODDAJ SWÓJ GŁOS (wybieramy „Nową Wieś w gminie Kęty” ).

5. Pojawi się okno, w które należy wpisać swojego maila i głos zostanie zaliczony.

6. Głosować można codziennie!