Pozory mylą, dowód nie

Stare zdjęcia

  • zdjęcie nadesłane
PZ nr 10: Podpisanie nowej umowy partnerskiej
piątek, 26 października 2012 09:37
19 października 2012 r. podpisana została umowa partnerska zawarta pomiędzy Powiatowym Zespołem Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika, w imieniu którego działa dyrektor mgr Aneta Jekiełek, a Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii kierowaną przez Panią Kanclerz mgr Marię Grzechynkę. W spotkaniu uczestniczyły pani wicedyrektor mgr Ewa Marchewka oraz koordynatorka projektu – pani mgr Aleksandra Bogusz.

 

Celem umowy jest nawiązanie współpracy i objęcie patronatem przez Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej klasy o profilu technik hotelarstwa prowadzonej przez Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół im. Mikołaja Kopernika w Kętach.

 

Patronat przyjmuje formę projektu „Klasa Patronacka” i dotyczy:

 

  • udzielania pomocy dydaktycznej przez pracowników Uczelni w realizacji zajęć wynikających z podstawy programowej dla zawodu hotelarza;
  • prowadzenia badań naukowo-dydaktycznych oraz ćwiczeń praktycznych na terenie Szkoły;
  • współorganizacji imprez o charakterze edukacyjnym organizowanych na terenie Szkoły i Uczelni;
  • wymiany doświadczeń między pracownikami obu placówek w ramach wspólnych warsztatów, konferencji, paneli dyskusyjnych służących aktualizacji wiedzy i umiejętności;
  • współpracy przy realizacji projektów, inicjatyw edukacyjnych;
  • prowadzenia działań promocyjnych zachęcających uczniów do podejmowania dalszego kształcenia;
  • umieszczania informacji o Szkole i Uczelni we własnych publikacjach, materiałach promocyjnych, reklamach, na stronie internetowej oraz w punkcie rekrutacyjnym;
  • patronatu nad Szkolnym Kołem Turystycznym „20-stka”.

PZ nr 10