Pozory mylą, dowód nie

Stare zdjęcia

  • Porąbka - restauracja
„Poza ławką szkolną” w Szkole Podstawowej w Malcu
środa, 17 października 2012 11:36

Dążąc do wychowania dziecka aktywnego, samodzielnego, ciekawego świata, otwartego na innych, twórczego, mającego poczucie własnej wartości Szkoła Podstawowa w Malcu, na podstawie informacji uzyskanych od rodziców, opracowała bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Każde dziecko może znaleźć dla siebie zajęcia, które odpowiadają jego zainteresowaniom. Nowe doświadczenia, umiejętności można zdobyć na zajęciach z matematyki, języka polskiego, języka obcego, przyrody i informatyki.

 

W tym roku szkolnym działalność rozpoczęło koło teatralne. Zajęcia w dużej mierze opierają się na zabawie. „Mali aktorzy” sprawdzają i rozwijają swoje umiejętności: autorskie, literackie, plastyczne, wokalne, a także organizacyjne. Poprzez ekspresję mają możliwość uzewnętrznienia siebie i wyjścia ku światu.

 

Na zajęciach koła ekologiczno-przyrodniczego uczniowie wzbogacają swoją wiedzę o otaczającym świecie, kształtują odpowiednie umiejętności i postawy wobec świata przyrody. Aby osiągnąć zamierzone cele, staramy się jak najczęściej organizować dzieciom bezpośredni kontakt z przyrodą, zachęcamy do obserwacji środowiska w czasie wycieczek. Planujemy wycieczki bogate w walory edukacyjne i rozrywkowe. Dzięki pomysłowości i zaangażowaniu nauczycieli uczniowie wzięli udział w różnych zajęciach „poza ławą szkolną”. Obejrzeli niezwykłą wystawę „Tajemnice codzienności” w Kęckim Muzeum im. A. Kłosińskiego zorganizowaną w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Wzięli również udział w „Nocy Naukowców”, podczas której „stali się studentami” na ATH w Bielsku- Białej. Obejrzeli m.in.: występ światowej sławy specjalisty w popularyzowaniu nauki poprzez niekonwencjonalne formy, czyli „rap naukowy” J. Chase’a, wysłuchali wykładu na temat: „Magazyn części zamiennych człowieka”, szukali odpowiedzi na pytanie: „Czy możliwe jest zastąpienie organów lub tkanek odpowiednikami stworzonymi w laboratorium?” oraz uczestniczyli w zajęciach warsztatowych „Czeski film! Španělská vesnice!”, na których poznały podstawy języka czeskiego.

 

Ponadto uczniowie koła ekologiczno-przyrodniczego wzięli udział w obchodach „Święta Drzewa”, nawiązali współpracę z Kołem Łowieckim w Osieku oraz spotkali się z hodowcą gołębi.

 

W Szkole Podstawowej w Malcu nie zapomnieliśmy również o miłośnikach sportu. Wszystkich, którzy mają nadmiar energii, zapraszamy na zajęcia sportowe z piłki nożnej.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci z trudnościami w uczeniu się, organizujemy zajęcia wyrównawcze, na których nie tylko uczeń, ale i jego rodzice otrzymują fachową pomoc i praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.

 

Mamy nadzieję, że proponując ciekawe formy spędzania wolnego czasu w ramach zajęć dodatkowych, pomożemy uczniom zagospodarować czas wolny tak, aby nie było w nim miejsca na nudę.

 

G. Duźniak – nauczyciel SP Malec

DSC01440DSC01464DSC01472DSC01492DSC01493DSC01495