Pozory mylą, dowód nie

Stare zdjęcia

  • Stare Zdjęcia z Kęt
I Brzeski Bieg Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych
środa, 10 października 2012 09:51

Bieganie staje się jedną z najbardziej popularnych form rekreacji. Szacuje się, że rocznie w różnego rodzaju imprezach biegowych w całej Polsce uczestniczy od 60 do 100 tys. ludzi. Najpopularniejsze gromadzą nawet kilka tysięcy biegaczy. Biegi nie tylko są formą spędzania wolnego czasu, ale również doskonałą i nośną formą promowania różnych ważnych idei. Bieg dla uczczenia Powstania Warszawskiego pod hasłem „zabiegaj o pamięć” gromadzi 5 tys. uczestników. Biegacze ubrani w koszulki w kolorze przypominającym barwy wojskowe i okolicznościowe opaski powstańcze, przebiegają dystans 5 lub 10 kilometrów. Organizowane są również w wielu miejscowościach bardzo popularne biegi niepodległości, w Krakowie „Bieg Pamięci” itp.

 

W środowisku brzeskich biegaczy powstała myśl, aby 27 października 2012 r. zorganizować I Brzeski Bieg Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych im. Stanisława Chudyby.

Ze względu na swoją ideę, bieg został objęty patronatem przez samorząd Powiatu Brzeskiego.

 

Poprzez organizację imprezy chcemy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz dramatyczne skutki wypadków drogowych, zarówno dla ofiar i ich rodzin, jak również dla sprawców tych wypadków. Bieg zadedykowaliśmy panu Stanisławowi Chudybie, który był radnym powiatowym w Brzesku i Przewodniczącym Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym 31 sierpnia 2010 roku. Bieg poświęcony będzie jednak nie tylko jednemu człowiekowi, ale również wszystkim ofiarom wypadków drogowych.

 

Rocznie w Polsce w wyniku wypadków drogowych ginie ponad cztery tysiące ludzi, a ponad dziesięć razy tyle zostaje rannych. Tylko w wymiarze ekonomicznym straty z tego tytułu wynoszą 30 miliardów złotych rocznie. Wypłacane są coraz większe odszkodowania. Pieniądze nie są przecież jednak w stanie zrekompensować ogromnych strat w sferze psychicznej ofiar wypadków i ich rodzin. Z tego powodu bardzo ważna jest nieustająca prewencja, uświadamianie zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym.

 

Impreza składać się będzie z biegu głównego o długości 10 kilometrów, biegu na 5 kilometrów (dla mniej zaawansowanych biegaczy) i zawodów dla amatorów nordic walking, również na dystansie 5 km.

Specjalnie na tę okazję został zaprojektowany okolicznościowy pamiątkowy medal. Na mecie otrzyma go każdy uczestnik, który pomyślnie ukończy bieg. Medal swoim kształtem przypomina uszkodzoną tablicę znaku drogowego. Na awersie umieszczony został logotyp biegu – symboliczna droga, na której końcu jest znak Opatrzności. Pod spodem napis: „Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię”. To słowa bpa Jana Chrapka, Ordynariusza Radomskiego i rzecznika prasowego Episkopatu Polski – ofiary tragicznego wypadku drogowego z 2001 r.

 

Ze względów organizacyjnych liczba uczestników we wszystkich trzech konkurencjach (nie dotyczy zawodów dla dzieci) została określona łącznie na 350 zawodników.

 

Na stronie Brzeskiego Klubu Biegacza „Victoria” www.victoria-brzesko.pl opublikowany został regulamin biegu, jak również uruchomiony elektroniczny formularz zapisów. Zapisów można również dokonać ze strony www.maratonypolskie.pl.

 

W czasie imprezy prowadzona będzie akcja zbiórki plastikowych zakrętek. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na pomoc dla pani Renaty Maciaś z Wojakowej z gminie Iwkowa – ofiary tragicznego wypadku drogowego z 2007 r. Szczegóły na naszej stronie w zakładce „Zakręcona Akcja”.

 

Serdecznie zapraszamy do Brzeska, uczestnictwa w biegu lub przyłączenia się do innych akcji organizowanych w czasie imprezy i życzymy miłych wrażeń.

 

Brzeski Klub Biegacza „Victoria”