Pozory mylą, dowód nie

Stare zdjęcia

  • Och, wy urwisy na dachu!
Organizacja zimowego utrzymania dróg
środa, 15 lutego 2012 13:15

DROGI POWIATOWE I GMINNE NA TERENIE MIASTA KĘTY

Wykonawcą zimowego utrzymania dróg jest:

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” Sp. z o.o. 32-650 Kęty, ul. Mickiewicza 8

Kierownik akcji: Jan Godlewski, tel. 33 845 27 70/71

Dyspozytorzy akcji: tel. 33 845 30 32, 603 804 345

 

Koordynator w Urzędzie Gminy Kęty: tel. 33 844 76 00 wew. 135 lub 159 w godz. pracy Urzędu

 

DROGI GMINNE NA TERENIE SOŁECTW

Wykonawcami zimowego utrzymania dróg w następujących sołectwach są:

 

Bulowice, Malec, Nowa Wieś i Witkowice

Spółdzielnia Usług i Produkcji „Kęt-Rol”, ul. Krakowska 96a, 32-650 Kęty

Odpowiedzialny: Ryszard Kagan tel. 33 845 28 94, 605 403 783

Dyspozytorzy akcji: Bulowice tel. 33 845 34 61 w godz. 700-1500, 781 437 296 – całodobowo

Malec, Witkowice: tel. 33 848 51 47 w godz. 700-1500, 513 031 605 – całodobowo

Nowa Wieś: tel. 33 845 28 94 w godz. 700-1500, 605 403 783 - całodobowo

 

Bielany i Łęki

Kółko Rolnicze w Łękach, Łęki ul. Sportowa 11, 32-651 Nowa Wieś,

Odpowiedzialny: Leszek Danek tel. 33 842 83 43, 607 131 665

 

Ze strony Urzędu Gminy Kęty koordynatorami zimowego utrzymania dróg gminnych na terenach sołectw są sołtysi:

Bielany – Henryk Pawlusiak tel. 502 495 658

Bulowice – Janusz Kruczała tel. 502 495 627

Łęki – Agata Majda tel. 502 495 710

Malec – Andrzej Ostafin tel. 502 495 678

Nowa Wieś – Andrzej Kajor tel. 502 495 692

Witkowice – Marian Zaręba tel. 502 495 697

 

Koordynator w Urzędzie Gminy Kęty: tel. 33 844 76 00 wew. 135 lub 159 w godz. pracy Urzędu

 

DROGA KRAJOWA

nr 52 relacji: Bielsko Biała – Głogoczów

 

Zarządca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie, Rejon Wadowice, 34-100 Wadowice, Babica 67b

tel. 33 873 73 28, 33 873 77 37, 33 873 78 21,

606 402 377 (dzień)

600 311 167 (noc)

 

DROGI WOJEWÓDZKIE

nr 948 relacji: Oświęcim – Kęty

nr 949 relacji: Jawiszowice – Łęki – Polanka Wielka – Przeciszów

 

Zarządca: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków,

Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Rząsce, 30-199 Rząska, ul. Sucha 44

tel. 12 285 51 26, 12-285 51 96, 12 285 51 98,

 

DROGI POWIATOWE (zamiejskie)

nr 1817K relacji: Bulowice przez wieś – Czaniec

nr 1816K relacji: Kęty – Witkowice – Osiek

nr 1860K relacji: Malec – Witkowice

nr 1859K relacji: Osiek – Malec – Nowa Wieś

nr 1862K relacji: Włosień – Malec

nr 1861K relacji: Nowa Wieś – Malec

nr 1863K relacji: Bielany – Malec

nr 1757K relacji: Wieprz – Nidek – Witkowice

 

Zarządca: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Leszczyńskiej 12, 32-600 Oświęcim

tel. 33 843 06 22, fax 33 843 35 93, 601 412 198, 601 412 057